Oferta

Bezpieczna przestrzeń

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa obiektowego:

  • Jak zbudować skuteczny system ochrony obiektu?
  • Jak zwiększyć bezpieczeństwo obiektu poprzez „bezpieczną architekturę”?
  • Jak minimalizować straty w obiektach handlowych?
  • Jak sporządzić załącznik antyterrorystyczny i zatwierdzić w ABW?
  • Jak sporządzić plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie?

Prowadzenie audytów bezpieczeństwa fizycznego obiektów:

  • Jaki jest cel audytu?
  • Opracowanie narzędzi badawczych.
  • Przeprowadzenie audytu, opracowanie wniosków i zaleceń,
  • Prowadzenie testów penetracyjnych systemów bezpieczeństwa obiektowego.

Bezpieczna przestrzeń według CPTED

Oferuję doradztwo w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni dla inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomościami. Standard CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), czyli zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni skupia się na tworzeniu bezpiecznych przestrzeni publicznych i redukowaniu okazji przestępczych z wykorzystaniem kilku prostych metod. Nacisk położono w niej na rozwój działań proaktywnych – umacniających więzi społeczne, skłaniających do wzięcia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, sprzyjających zmniejszeniu anonimowości mieszkańców i zwiększeniu ich skłonności do współpracy z samorządem lokalnym oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek.

Obiekt zaprojektowany według tych standardów staje się nieatrakcyjny dla potencjalnego sprawcy, gdyż jest wysoki poziom kontroli społecznej, brak możliwości ukrycia się, brak dróg łatwego dojścia i odejścia. Obiekt z kolei staje się bezpieczniejszy i tańszy w utrzymaniu.
Posiadam certyfikat szkolenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez szkolenia zapewniające właściwa organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Bezpieczna przestrzeń - informacje

Zainteresowanych doradztwem w zakresie bezpieczeństwa obiektowego zapraszam do kontaktu.

Andrzej Machowski 4 Secure Business realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Załóż biznes po pięćdziesiątce”