Kontakt

Andrzej Machowski 4 Secure Business
ul. Gen. Z. Jankego 225, 40-684 Katowice

Vcard

Dodaj kontakt do swojej książki telefonicznej

Kilka słów o moim doświadczeniu.

Andrzej MachowskiAbsolwent Akademii Spraw Wewnętrznych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja publiczna, jak również studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku ochrona osób i mienia oraz w Wyższej Szkole Biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, jak również uczestnik wielu interdyscyplinarnych kursów, szkoleń i konferencji. Od 2013r. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony osób, mienia i zarządzania bezpieczeństwem obiektowym, od 2015r. biegły sądowy z wymienionego zakresu przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Założyciel i właściciel firmy: Andrzej Machowski 4 Secure Business w Katowicach, doradca i project manager w firmach sektora usług ochrony i bezpieczeństwa. Emerytowany podinspektor Policji pionu operacyjnego i prewencji, odpowiedzialny za wdrażanie i realizację w woj. śląskim programów i kampanii społecznych („Razem bezpieczniej”, „Pełnosprawne bezpieczeństwo”).

Zainteresowania i pasja.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruję głównie na edukacji branży „security” i detektywistyki w Polsce, nie szczędząc sił w krzewieniu „kultury bezpieczeństwa” i wzmacnianiu społecznej świadomości zagrożeń cywilizacyjnych. Twórca idei detektywa korporacyjnego, współzałożyciel POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Od lat współpracuje z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi. Autor programów i trener wiodący projektów z PO KL. Autor publikacji „Zagrożenia bioterroryzmem” i kilku innych w Kwartalniku Policja, Ochrona mienia i informacji oraz manuskryptach wydanych przez Colegium Bobolanum i Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy. Pomysłodawca, organizator i uczestnik międzynarodowych konferencji „Technika dla bezpieczeństwa”, pasjonat teorii ciągłego doskonalenia, dążący do celu z poszanowaniem własnych wartości, Partnerów i Klientów.

Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Dane kontaktowe

Andrzej Machowski

+48 667 666 322

+48 32 2029300

biuro@am4sb.com

www.am4sb.com

facebook.com/am4sb

Andrzej Machowski 4 Secure Business realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Załóż biznes po pięćdziesiątce”